InšpiráciaDoučovanieDoučovanie matematiky

Doučovanie matematiky nie je len pre päťkárov

  28. Jún 2024,    5 min. prečítanie,
Doučovanie matematiky môže mať obrovský vplyv nielen na výsledky, ale najmä na sebavedomie žiaka. Ako premeniť počiatočného strašiaka na predmet, ktorý vám pri správnom individuálnom prístupe môže otvoriť dvere k lepšiemu vzťahu k tejto disciplíne a k vytúženým výsledkom v škole alebo pri skúškach?

Kedy je vhodné zvážiť doučovanie?

Máte zaškatuľkované, že doučovanie prichádza do úvahy len vtedy, keď vaše dieťa zlyháva? Ale kdeže. Naopak, pozerať sa na doučovanie cez prsty môže narobiť viac škody ako úžitku. Najmä v matematike.

Matematika a niektoré jej disciplíny alebo špecifické látky môžu byť pre množstvo ľudí nočnou morou. Často sa môže zdať zložitá, najmä vo chvíli, keď sa žiaci stretnú s pokročilými pojmami, ktoré nie sú také intuitívne. 

Na druhej strane sa niektorí študenti boja, že urobia chybu a zlyhajú, čo môže viesť k ešte väčšiemu tlaku na výkon alebo strachu z kritiky. Ďalším príkladom môže byť negatívny postoj v dôsledku zastaraného alebo nezaujímavého výkladu tém. A práve v takýchto situáciách je doučovanie skvelou voľbou.

S malou pomocou a podporou môže byť matematika oveľa jednoduchšia. Alebo dokonca zábavnejšia.
Martina Mikesková
Psychologička, terapeutka a lektorka
Príprava do školy je vždy aktuálnou témou a, žiaľ, častým zdrojom konfliktov v mnohých rodinách. Úloha rodiča sa v tomto ohľade s pribúdajúcim vekom dieťaťa mení. Na začiatku je prítomnosť rodiča kľúčová, usmerňuje a povzbudzuje dieťa – v ideálnom prípade.

Čaro doučovania matematiky – ako môže pomôcť vášmu dieťaťu?

Máte pocit, že ak vášmu dieťaťu nejde matematika v škole, doma to nebude o nič lepšie? Nezáleží len na tom, aké známky si vaše dieťa prinesie zo školy domov, ale aj na tom, ako ho jeho výsledky ovplyvnia.
74 % študentov potvrdzuje, že doučovanie im pomohlo zlepšiť študijné výsledky.
Ak vaše dieťa v matematike nevyniká, nezúfajte, ale hľadajte spôsoby, ako mu poskytnúť podporu a motiváciu v domácom prostredí. 
Martina Mikesková
Psychologička, terapeutka a lektorka
Postupom času dieťa vyrastá a bolo by nereálne očakávať, že rodičia budú pedagógmi, ktorí sa vyznajú vo všetkých predmetoch. Rodičia si často nevedia rady a namiesto toho, aby venovali časť svojho voľného času, kde si môžu vytvoriť pekný vzťah so svojím dieťaťom, trávia čas konfliktami, ktoré vznikajú pri učení. Niekedy sa vzťah rodiča a dieťaťa doslova zredukuje na jednu veľmi nenávidenú otázku – čo bolo dnes v škole alebo máš hotové domáce úlohy? Vtedy je doučovanie dobrou voľbou.
Doučovanie môže vášmu dieťaťu priniesť množstvo výhod. Okrem konkrétnych cieľov, ako je zlepšenie študijných výsledkov alebo intenzívnejšia príprava na vybrané skúšky a testy, môže doučovanie pomôcť zlepšiť celkový postoj a správanie. Medzi najčastejšie výhody v spojení s doučovaním matematiky patria:

🧑‍🏫 Individuálna pozornosť: doučovateľ sa zameriava na konkrétne oblasti, v ktorých má dieťa najväčšie medzery, a môže mu poskytnúť cielenú pomoc, ktorá sa prejaví v rýchlejších a lepších výsledkoch. 

💝 Budovanie pozitívneho vzťahu k matematike: možno má žiak negatívnu skúsenosť s konkrétnym učiteľom, možno päťka v polročnom teste v ňom zanechala pachuť, ktorej sa ťažko zbavuje. Výberom správneho doučovateľa môžete dieťaťu pomôcť prepísať tieto vzorce a zmierniť frustráciu a obavy z matematiky.

🧮 Nie je matematika ako matematika: máte pocit, že vaše dieťa nepotrebuje doučovateľa, pretože mu môžete poradiť? Ruku na srdce, základné matematické operácie pravdepodobne zvládnete, ale naozaj dokážete presne vysvetliť logaritmické rovnice? Doučovatelia pracujú s deťmi a mladými ľuďmi denne, takže dokážu odhaliť medzery a oblasti, ktoré im robia najväčšie problémy, a spoločne sa na ne zamerajú. 

Úspech v matematike nie je len o tom, aké známky si dieťa prinesie zo školy, ale aj o tom, ako táto skúsenosť ovplyvní jeho vlastný postoj k matematike. Ak dieťa začne nachádzať radosť a záujem o matematiku v domácom prostredí, začne si viac veriť, čo môže mať pozitívny dlhodobý vplyv na sebavedomie.
Martina Mikesková
Psychologička, terapeutka a lektorka
Žiaľ, rodičia niekedy kladú na dieťa nereálne požiadavky, že by malo všetko zvládnuť samo, pričom dieťa nechápe základné aspekty toho, ako proces učenia vlastne prebieha. Zároveň sa stretávajú s pocitom bezmocnosti. Doučovanie pritom môže pomôcť naozaj každému.

S čím môže pomôcť doučovanie matematiky?

Matematika je rozsiahly predmet, takže neexistuje jeden správny štýl doučovania. Vždy záleží na individuálnych potrebách a preferenciách študenta. Dĺžku, pravidelnosť a štýl doučovania preto určujte podľa potrieb svojho dieťaťa. Príklady oblastí matematiky, v ktorých môže doučovateľ pomôcť:

Matematika pre základné školy

 • Základná aritmetika: základné matematické operácie, zlomky a desatinné čísla
 • Geometria: pomoc pri riešení geometrických úloh, analytická geometria
 • Meranie: pochopenie a používanie rôznych merných jednotiek (dĺžka, hmotnosť, objem, čas), výpočet meraní a prevody jednotiek
 • Riešenie aplikačných úloh: riešenie nepriamo formulovaných úloh, pravdivé a nepravdivé výroky
 • Percentá, úroky, úmernosť, výrazy
 • Rovnice, nerovnice a funkcie
 • Kombinatorika a pravdepodobnosť

Matematika pre stredné školy

 • Algebra: riešenie zložitejších rovníc a nerovníc vrátane kvadratických a exponenciálnych rovníc
 • Geometria: trojuholníky, uhly, práca s vektormi
 • Funkcie: pochopenie a grafické znázornenie rôznych typov funkcií
 • Štatistika a pravdepodobnosť: zber a analýza údajov, tvorba tabuliek a grafov, odhadovanie a testovanie hypotéz
 • Matematická analýza: limity, spojitosti a derivácie funkcií v spojitom a diskrétnom prípade

Príprava na testovanie a prijímacie skúšky z matematiky

 • Príprava na monitor/testovanie deviatakov
 • Príprava na prijímačky z matematiky na stredné školy a gymnáziá
 • Pomoc pri príprave modelových úloh a cvičení, následná analýza
 • Pomoc pri pochopení a riešení príkladov a úloh z predchádzajúcich rokov
Martina Mikesková
Psychologička, terapeutka a lektorka
Je dôležité vysvetliť dieťaťu alebo dospievajúcemu, že je to normálna vec. Som si istá, že rodičia nájdu vo svojom okolí príklady detí, ktoré sú doučované a už to nie je o tom, že sú hlúpe alebo nerozumejú – je to obava, s ktorou treba pracovať. Pomôcť môže aj to, že necháme dieťa vybrať si doučovateľa, formu doučovania. Niekedy sa doučovanie vykonáva v dvojiciach alebo trojiciach a môže sa tak dohodnúť viac rodín. Tým, že rodič zariadi doučovanie, dieťaťu pomáha.

Príprava na maturitu z matematiky

 • Podrobná analýza riešení testov z predchádzajúcich rokov
 • Pomoc pri príprave skúšobných úloh a materiálov na maturitnú skúšku
 • Pomoc pri pochopení a riešení príkladov a úloh z predchádzajúcich rokov
 • Príprava na testy SCIO
☝️ Najväčší je dopyt po matematike a slovenskom jazyku. Okrem toho si maturanti často potrebujú zdokonaliť angličtinu.

Pomoc s konkrétnou látkou

 • Pomoc pri vysvetľovaní zameškanej látky
 • Precvičovanie problematickej látky
 • Pomoc s domácimi úlohami
 • Príprava na priebežné testy
 • Prázdninové kondičné opakovanie
Matematika je jedným z predmetov, ktoré zasahujú do širokého spektra disciplín od ekonómie, štatistiky až po IT. Veľmi veľa mladých Slovákov odchádza za prácou do Čiech. No a podľa Českého štatistického úradu sú napríklad analytické pozície veľmi žiadané, čo môže byť dobrou motiváciou venovať sa matematike intenzívnejšie.

Matematika nie je neprekonateľnou prekážkou a so správnou podporou a prístupom môže uspieť každý. Či už ide o prijatie na vysnívanú školu, pochopenie rovníc alebo zlepšenie známky z polročného testu. Doučovanie matematiky môže pomôcť vášmu dieťaťu dostať sa presne tam, kde potrebuje.