InšpiráciaDoučovanieKedy začať s angličtinou?

Angličtina pre deti: Kedy a ako začať?

  13. Jún 2024,    8 min. prečítanie,
Kto nevie po anglicky, akoby nebol? Možno. Asi nikoho z nás neprekvapí, že sa angličtina stáva čoraz prirodzenejšou súčasťou života detí. Lenže otázka znie, kedy je ten správny čas začať s angličtinou a aký prístup zvoliť?

V akom veku je ideálne začať s angličtinou?

Všeobecne sa má za to, že čím skôr začnete s cudzím jazykom, tým lepšie. Ale je to naozaj tak?

Mladšie deti majú veľkú kognitívnu výhodu súvisiacu s ich vekom. Vyššia plasticita mozgu im umožňuje naučiť sa druhý jazyk rýchlejšie, až na úroveň rodeného hovorcu. Schopnosť naučiť sa vybrané aspekty jazyka je po určitom čase obmedzená.

Existujú však aj ďalšie faktory, ktoré im mnohonásobne uľahčujú osvojenie si cudzieho jazyka. Deti nemajú pri učení a rozprávaní toľko zábran a častejšie riskujú bez strachu, že urobia chybu. Podporuje ich aj túžba komunikovať. Učenie angličtiny v tomto období je pre ne prirodzenejšie a efektívnejšie.
Vedeli ste, že…?
Schopnosť učiť sa jazyk je ľudskému mozgu vrodená: dojčatá vykazujú schopnosť rozpoznávať zložité vzorce v reči a automaticky si vytvárať implicitné pravidlá na spoľahlivé rozpoznávanie a reprodukciu týchto vzorcov v budúcnosti.
Dokonca ani samotní odborníci sa nezhodujú v tom, v akom veku je potrebné začať s výučbou angličtiny. Neexistuje jediná správna odpoveď. Niektorí odborníci sú toho názoru, že „čím skôr, tým lepšie“, a to kvôli schopnosti rýchlo sa učiť. Na druhej strane existujú názory, ktoré poukazujú na nadmerné zaťažovanie dieťaťa v ranom veku.

Podľa Gabriely Lojovej pedagogická prax ukazuje, že nie je ani tak dôležitý vek, v ktorom sa výučba cudzieho jazyka začína, ale kvalita pedagogického vedenia, systematickosť a forma výučby. 

Odborníci sa však zhodujú, že ideálne je počkať so začiatkom výučby aspoň do 3 rokov. V tomto období je už možné diagnostikovať prípadné poruchy v psychomotorickom vývoji dieťaťa.
Obdobie po treťom roku života je jedným z najefektívnejších. Začína sa rozvíjať ľavá hemisféra, ktorá preberá rečové funkcie. Vďaka tomu je dieťa schopné dobre rozvíjať svoj materinský jazyk, ako aj cudzí jazyk. Dôležitým a nezanedbateľným predpokladom je však pravidelnosť. Ak na dieťa raz za čas prehovoríte po anglicky, márne očakávate veľkolepé výsledky.

Kedy je lepšie s angličtinou počkať?

☝️ Dieťa je vo svojom rodnom jazyku neisté.
☝️ Dieťa ešte nedokáže aktívne vnímať svet okolo seba.
☝️ Dieťa má vývojové vady, napríklad poruchy v psychomotorickom vývoji. 
☝️ Vy sami nie ste psychicky pripravení.

❗ Celkovo je pri rozhodovaní, či začať alebo počkať so začiatkom výučby angličtiny, dôležité zvážiť individuálne potreby a vývojové štádiá každého dieťaťa. V niektorých prípadoch môže byť odklad učenia vhodnejší a môže priniesť lepšie dlhodobé výsledky.
Podľa Európskej komisie je hlavným jazykom, ktorý sa deti učia, angličtina, učí sa ju 90 % detí. Ďalšími najčastejšími jazykmi vyučovanými na Slovensku sú nemčina, ruština, španielčina a francúzština.

Existuje ideálny prístup? Vek zohráva dôležitú úlohu.

Keď ste vy a vaše dieťa pripravení pustiť sa do objavovania nového jazyka, prichádza ďalšie rozhodnutie. Aký zvoliť prístup?

Vek dieťaťa je hlavným faktorom pri určovaní najefektívnejšieho prístupu k učeniu angličtiny. Preto je dobré využiť možnosť doučovania angličtiny už od útleho veku.

Skoré detstvo (3 až 5 rokov)

Deti v tomto veku sú ako špongie a dokážu pasívne nasávať jazyk. Najlepšou metódou je rozprávať na ne niekoľko minút denne po anglicky alebo im púšťať anglické pesničky. Angličtina by mala v tomto veku dieťa hlavne baviť a zanechať v ňom pozitívne pocity.

✏️ Čo a ako precvičovať?

Začnite od základov. Zamerajte sa na jednoduchú slovnú zásobu, ktorá deti zaujíma, napríklad zvieratá, farby, prvé čísla do dvadsať alebo tvary. Precvičujte s nimi napríklad zvuky zvierat alebo dopravných prostriedkov.

Vyskúšajte zapojiť aj jednoduché básničky, riekanky a piesne. Podľa British Council je dokázané, že recitovanie známej detskej básničky sprevádzané ukazovaním prstom na napísaný text je pre deti vzrušujúce, pretože zistia, že dokážu po anglicky niečo prečítať.

Rozprávky v angličtine. Snažte sa, aby bola angličtina pre deti čo najzábavnejšia. Nebojte sa deťom pustiť ich obľúbenú rozprávku v angličtine. Medzi obľúbené patria napríklad Prasiatko Peppa alebo Labková Patrola, ktoré majú svoje jazykové verzie v angličtine aj v slovenčine. Keďže deti často poznajú svoje rozprávky naspamäť v slovenčine, nebudú mať problém pozerať ich aj v angličtine.

🎒 Aký je efektívny prístup k vyučovaniu?

 • Riekanky a pesničky
 • Obrázkové knihy v angličtine
 • Rozprávky a hry
 • Prvé rozhovory
Tip Hlídačky.sk
Dôležité je tiež sledovať, nakoľko sa dieťa sústredí alebo vníma. Akonáhle dieťa prestane dávať pozor, skúste zmeniť činnosť a namiesto počúvania sa radšej rozprávajte alebo hrajte hry. Ak ani zmena nepomôže, dajte si pauzu. Dôležité je dieťa nenútiť a nechať ho vybrať si.

Základný školský vek (6 až 11 rokov)

Malí školáci zvládnu už oveľa viac. Dokážu sa dlhšie sústrediť, spolupracovať a pýtať sa, ak niečomu nerozumejú. 

✏️ Čo precvičovať?

Rozvíjajte slovnú zásobu vo všetkých smeroch. Rozširujte slovnú zásobu v oblastiach, ktoré už deti poznajú. Domáce zvieratá už poznajú? Pridajte exotické zvieratá. Zamerajte sa na základné okruhy, ako je rodina, jedlo a pitie, miesta, vyššie číslovky a ďalšie. Ideálne precvičujte slovnú zásobu, ktorú sa deti učia v škole, a snažte sa ju zábavnou formou precvičovať aj doma. 

Nebojte sa do výučby zakomponovať vzdelávacie videá. Na YouTube ich nájdete naozaj veľa. Pre mladšie deti napríklad kanál English Singsing, kde sa môžu prostredníctvom príbehov a piesní naučiť nielen novú slovnú zásobu, ale aj logiku skladania viet.

Čítajte anglické rozprávky. Čítanie pred spaním má nespočetné množstvo výhod. Ak deti poznajú svoje obľúbené rozprávky v slovenčine naspamäť, skúste prejsť na anglickú verziu. Najprv začnite s jednoduchými príbehmi, potom môžete prejsť na zložitejšie.

Angličtina hrou. Vyrobte si čarovnú škatuľku so slovíčkami. Vždy existuje viac ako jeden spôsob, ako opísať osobu alebo predmet. Vďaka tejto hre sa deti naučia nielen prídavné mená, ale aj schopnosť vysvetliť veci.
Štěpánka
Mama Maxa a Toma
S manželom sme sa zhodli, že naši chlapci (6 a 11 rokov) nedostávajú v škole toľko angličtiny, koľko by sme chceli. Preto sme prišli s nápadom usporiadať jeden večer v týždni spoločný „anglický večer“, počas ktorého budeme spolu hovoriť len po anglicky, pripravíme si tematickú večeru a na záver si pustíme rozprávku s titulkami. Deti to milujú. Vnímajú to ako formu hry, ale zároveň sa naučia veľa nových základov.
🎒 Aký je efektívny prístup k vyučovaniu?

 • Hry a súťaže
 • Čítanie prvých kníh
 • Počúvanie jednoduchých rozhovorov
 • Konverzácia na vybrané témy

Predpubertálny až pubertálny vek (12 až 15 rokov)

Precvičujte tam, kde je to nutné. Keď dieťa starne a stáva sa samostatnejším, má väčší zmysel postupovať podľa školských osnov. Do hry vstupujú zložitejšie prvky, ako je správne používanie vetných konštrukcií, používanie správnych časov, modálnych slovies alebo podmienkových viet.

Ak máte pocit, že tieto veci neviete a nedokážete dostatočne vysvetliť, doučovanie je ideálnou možnosťou, ako dieťaťu pomôcť. V škole môže byť tempo učenia niekedy príliš rýchle a nie vždy sa dostane na každého, takže individuálne doučovanie angličtiny môže priniesť výrazné zlepšenie v jazyku.

✏️ Čo precvičovať?

Zamerajte sa na to, čo dieťa zaujíma. Aby dieťa doučovanie alebo samostatné precvičovanie bavilo, je dôležité zamerať sa na témy, ktoré ho prirodzene zaujímajú. Učiť ho predprítomný čas z učebnice neznie ako najväčšia zábava, ale diskusia s lektorom o cestovaní a dovolenke v predprítomnom čase? To už znie lepšie, nemyslíte? 

Neprestávajte sa hrať. Hry sú skvelým spôsobom, ako motivovať žiakov k učeniu. Existuje veľa interaktívnych hier na internete, ktoré môžete použiť na precvičenie angličtiny. Poznáte Kahoot alebo Quizlet? Tieto hry obsahujú otázky, hádanky, kvízy a ďalšie zábavné aktivity, ktoré pomáhajú upevňovať slovnú zásobu a gramatiku.

🎒 Aký je efektívny prístup k vyučovaniu?

 • Tematické hodiny zamerané na konverzácie a vzájomnú diskusiu 
 • Popisné kartičky
 • Precvičovanie pravopisu a správnej výslovnosti „th“
 • Modelové testy na precvičenie predložiek, čísloviek a iných slovných druhov alebo nepravidelných slovies
Ivana Kuriljaková
Lektorka anglického jazyka, študentka Pedagogickej fakulty
Z môjho pohľadu sú najväčším strašiakom gramatika a komunikácia.
Tip: Zapojte deti na výlete!
Cestujete do zahraničia? Využite príležitosť a nechajte deti objednať jedlo, kúpiť zmrzlinu alebo vybaviť letenky. Zapojte ich do bežných konverzácií a podporte ich v komunikácii v cudzom jazyku.

Tínedžeri (16 až 18 rokov)

Tínedžeri už dokážu sami určiť, ktoré veci im v angličtine robia ťažkosti a kde sú ich slabé stránky, na ktoré by sa mali zamerať. Zároveň prichádza na rad príprava na maturitu, ktorá môže byť ďalšou motiváciou pre doučovanie angličtiny.

✏️ Čo precvičovať?

Zapojte do precvičovania moderné technológie. Existuje nespočetné množstvo mobilných aplikácií, ktoré ponúkajú interaktívne lekcie, hry a cvičenia na precvičovanie slovnej zásoby, gramatiky a ďalších jazykových zručností. Medzi obľúbené aplikácie patria Duolingo, Memrise či DuoCards.

Prax v reálnych situáciách. Zapojte svoje dieťa do autentických jazykových situácií, v ktorých môže uplatniť svoje jazykové zručnosti v praxi. Tieto modelové situácie môžu mať podobu rozhovorov, hrania rolí, prezentácií alebo písania e-mailov.

Kontext zohráva väčšiu úlohu ako kedykoľvek predtým. Prepojte angličtinu s reálnymi životnými situáciami, ktoré sú relevantné pre tínedžerov (a ich budúcnosť). To im pomôže pri používaní angličtiny v každodennom živote.

Prejdite si maturitné témy a zamerajte sa na tie, ktoré sú najťažšie a mohli by spôsobiť pri skúške zbytočný stres. Pravidelná príprava a opakovanie dodá dieťaťu nielen vedomosti, ale aj sebadôveru pri prezentovaní témy. 

🎒 Aký je efektívny prístup k vyučovaniu?

 • Konverzácia na témy z maturitných okruhov
 • Čítanie zložitejších kníh v anglickom jazyku a následný rozbor
 • Sledovanie filmov a seriálov s anglickými titulkami a následná diskusia 
 • Precvičovanie gramatiky z testov predošlých maturitných ročníkov 
 • Tvorba prezentácií a životopisu v AJ

Prečo zvážiť doučovanie angličtiny pre vaše dieťa?

Väčšina detí sa stretáva s angličtinou, ktorá má určitú štruktúru a poriadok, v škole. Zďaleka nie všetci rodičia sú však vybavení znalosťami anglického jazyka, a preto môžu nastať problémy pri poskytovaní dostatočnej podpory a pomoci počas procesu učenia.

Nečakajte, kým sa tento problém objaví. Snažte sa postupovať preventívne a predchádzať potenciálnym problémom. Podporujte svoje dieťa v učení sa angličtiny čo najskôr. Ideálne skôr, ako sa s ňou prvýkrát stretne v škole a vy mu potom nebudete môcť pomôcť, podobne ako pri slovenčine alebo matematike.

Martina Mikesková
Psychologička a terapeutka
Najčastejšie doučovanými predmetmi sú anglický jazyk, matematika a slovenčina, čo súvisí okrem iného aj s prijímacím konaním na stredné školy.
Doučovanie angličtiny je riešením nielen pre rodičov, ktorí nevedia po anglicky alebo nie sú v angličtine dostatočne zdatní, ale aj pre tých, ktorí nemajú čas pravidelne precvičovať. Dôslednosť pri učení sa nového jazyka je jedným z hlavných pilierov úspechu.

Doučovanie angličtiny na maturitu môže deťom pomôcť nielen naučiť sa potrebnú látku, zlepšiť ich školské výsledky, ale aj dodať im odvahu rozprávať a cítiť sa sebaisto v konverzáciách, ktorým sa v školských osnovách, žiaľ, nevenuje toľko času.

Zatiaľ čo písaná angličtina nemusí byť pre dotyčné dieťa problémom, v prípade, že je vystavené konverzácii bez možnosti dohľadať si slovíčka, môže nastať problém, keď dieťa zamrzne a nie je schopné prehovoriť.
Ivana Kuriljaková
Lektorka anglického jazyka, študentka Pedagogickej fakulty
Najviac ma vyhľadávajú rodičia preto, že ich deťom nie je dostatočne zrozumiteľné učivo v škole. Najmä keď sú u nich viditeľné medzery, nejasnosti v gramatike a porozumení textu. Asi najčastejším dôvodom vyhľadávania doplnkových jazykových lekcií je potom snaha o precvičenie a uplatnenie jazyka v každodennej komunikácii.

Budujte v deťoch pozitívny vzťah k jazykom

Hlavným cieľom je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k jazyku a podporiť ich záujem a radosť z učenia. Kombinácia hravého prístupu a pravidelného precvičovania angličtiny pomôže vytvoriť pevné základy pre rozvoj jazyka. 

Angličtina otvára deťom dvere k novým možnostiam v budúcnosti, ku schopnosti komunikovať po celom svete a k lepším pracovným príležitostiam v budúcnosti. Preto ich v tom podporte!