Ako fungujú výsledky vyhľadávania

Platforma Hlídačky.sk má za cieľ spájať rodiny s opatrovateľmi. Aby sme zabezpečili čo najlepší súlad medzi rodinami a opatrovateľmi, používame sofistikovaný algoritmus, ktorý zahŕňa nasledujúce kľúčové faktory:

  • Hodnotenia a recenzie: V našom vyhľadávaní sú uprednostňovaní opatrovatelia s vyšším počtom kladných hodnotení od rodín. Tieto hodnotenia odrážajú skúsenosti rodín s daným opatrovateľom a sú kľúčovým ukazovateľom kvality ich služieb.
  • Čas odozvy: Opatrovatelia, ktorí rýchlo a včas odpovedajú na správy rodiny, sú považovaní za spoľahlivejších a sú v našich výsledkoch vyhľadávania na vyšších pozíciách.
  • Aktivita platformy: Opatrovatelia, ktorí sú neaktívni dlhšiu dobu, môžu byť zaradení nižšie v našich výsledkoch. Naopak, tí s pravidelnou aktivitou a interakciou na platforme sú radení vyššie.
  • Overenie a kvalifikácia: Opatrovatelia, ktorí prešli overovacím procesom a majú príslušné kurzy a certifikáty, sú v našom vyhľadávaní uprednostnení.
  • Opakované rezervácie: Opatrovatelia, ktorí boli opakovane rezervovaní rovnakými rodinami, sa považujú za obzvlášť spoľahlivých a obľúbených. Tento faktor tiež ovplyvňuje ich poradie v našom vyhľadávaní.
  • Aktualizácie kalendára: Opatrovatelia, ktorí pravidelne aktualizujú svoj kalendár dostupnosti, preukazujú tým svoju aktivitu a odhodlanie, čo môže pozitívne ovplyvniť ich pozíciu v našom vyhľadávaní.
  • Prémiový profil: Opatrovatelia s prémiovým plateným zvýraznením majú výraznejší a viditeľnejší profil.

Naším cieľom je vytvoriť efektívny a transparentný systém, ktorý rodinám umožní nájsť ideálneho opatrovateľa pre ich potreby. Kľúčové faktory algoritmu sú starostlivo vybrané tak, aby odrážali kvalitu profilu opatrovateľov. Zaviazali sme sa neustále zlepšovať a aktualizovať náš algoritmus, vrátane možnosti pridávania ďalších parametrov, aby sme čo najlepšie vyhovovali potrebám oboch strán – rodín aj opatrovateľov.