Video overenie.
Takmer ako osobne.

Ako stretnutie naživo

Video umožňuje overiť aj hlídačky, ktoré žijú napríklad na opačnej strane republiky.

Snímka videohovoru

Na profile vždy nájdete snímok z videohovoru.

Rovnaký tím

Video overenie má na starosti rovnaký tím ako Overovacie centrá.

Overenie platnosti

Zisťujeme, či nemá hlídačka občiansky preukaz v databáze neplatných dokladov.

Občiansky preukaz

Kontrola občianskeho preukazu tiež zaistí, že hlídačka má iba jeden unikátny profil.

Zelený štítok

Podľa tohto zeleného štítku spoznáte hlídačky, ktoré prešli video overením.

Ako overenie cez video hovor prebieha?

Videohovor na daný čas

Overenie dokladov online

Odpovieme na otázky

Naposledy prešli video overením