image

4,00 €/hod

  • Aktívna pred 4 mesiacmi
  •  Stredná odborná škola pedagogická
  •  preferuje opatrovanie: do 20 hodin za týždeň
  •  Mám vlastné priestory
  •  Strážim v dome rodiny
  •  Je ochotná strážiť 3 deti
Jazyky

Alžbeta S.

  • 19 rokov
  • 3 roky skúseností s opatrovaním

O mne

Volám sa Alžbeta a vyštudovala som strednú odbornú školu pedagogickú, ktorú som tento rok ukončila maturitnou skúškou. Na tejto škole som študovala odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Počas štúdia som absolvovala prax v zariadení materskej školy a detského školského klubu (družina), počas ktorej som aktívne komunikovala a pracovala s deťmi vo veku 3-11 rokov. Spolu s deťmi rada vyrábam pracovné alebo výtvarné diela, ale využívam aj rôzne námetové hry na rozvoj detskej osobnosti, komunikačných schopností, empatie, tvorivosti aj slušného správania. V školskom klube detí som pre deti pripravovala aktivity súvisiace s matematikou a slovenským jazykom (čítanie, písanie), ponúkla som pomoc pri plnení domácich úloh. Momentálne pracujem ako asistentka učiteľa na ZŠ. Rovnako ako na praxi počas štúdia aj teraz v práci prichádzam do kontaltu aj s deťmi s poruchami učenia či správania, ale aj s deťmi s postihnutím. K deťom pristupujem empaticky, priateľsky, snažím sa ich chápať a pomáhať im.

Kedy má čas

Nemá aktuálny kalendár

Skúsenosti s opatrovaním

nemluvňatá

2 roky

batoľatá

2 roky

predškoláci

2 roky

detský školský vek

2 roky

násťroční

3 roky

Skúsenosť so špeciálnymi požiadavkami

Hyperaktivita a Špeciálne potreby

narurená komunikačná schopnosť Downow syndróm

Zručnosti

Spev / hudobný nástroj, Kreslenie, maľovanie a Šport

dramatické a divadelné schopnosti, fotografovanie, pohybové hry, pracovné činnosti v oblasti výtvarnej a pracovnej výchovy

Doučovanie detí

Matematika

Jazyky

Slovenčina

Anglický jazyk (B1)

Odporučte hlídačku

Kde stráži:

Kde som najčastejšie: Klokočov, Žilinský kraj