image

4,50€/hour

  • Activity 16 days ago
  •  Stredná odborná škola pedagogická
  •  prefers sitting: 20 - 40 hours/week
  •  I have a place for babysitting
  •  I babysit at parents' place
  •  she can babysit 3 kids
Jazyky

Alžbeta S.

  • 19 years
  • 3 years experience

About me

Volám sa Alžbeta a vyštudovala som strednú odbornú školu pedagogickú, ktorú som tento rok ukončila maturitnou skúškou. Na tejto škole som študovala odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Počas štúdia som absolvovala prax v zariadení materskej školy a detského školského klubu (družina), počas ktorej som aktívne komunikovala a pracovala s deťmi vo veku 3-11 rokov. Spolu s deťmi rada vyrábam pracovné alebo výtvarné diela, ale využívam aj rôzne námetové hry na rozvoj detskej osobnosti, komunikačných schopností, empatie, tvorivosti aj slušného správania. V školskom klube detí som pre deti pripravovala aktivity súvisiace s matematikou a slovenským jazykom (čítanie, písanie), ponúkla som pomoc pri plnení domácich úloh. Momentálne pracujem ako asistentka učiteľa na ZŠ. Rovnako ako na praxi počas štúdia aj teraz v práci prichádzam do kontaltu aj s deťmi s poruchami učenia či správania, ale aj s deťmi s postihnutím. K deťom pristupujem empaticky, priateľsky, snažím sa ich chápať a pomáhať im.

Availability

Current calendar is not availaible

General Experience

infants

2 years

toddlers

2 years

preschoolers

2 years

schoolers

1 year

teens

3 years

Skills and Hobbies

Singing/playing musical instrument, Drawing, painting, and Sport

dramatické a divadelné schopnosti, fotografovanie, pohybové hry, pracovné činnosti v oblasti výtvarnej a pracovnej výchovy

Languages

Slovak

Anglický jazyk (B1)

Recommend sitter

Where babysit:

Primary city: Klokočov, Žilinský kraj