Daria
 
 • 1 year experience
 • 37 years
 • Bratislava - Karlova Ves
 • She has already been contacted by 2 parents
 • Activity about 2 months ago
 • Response time: 5 hours
 •  Stredná zdravotnícka škola
 •  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
 •  prefers sitting: up to 20 hours/week
 •  I babysit at parents' place
 •  she can babysit 2 kids
 •   Birthday parties and other
 •   Travel for Vacations
 •   Overnights
Languages

Daria C.

10 €/hour

 • 37 years
 • 1 year experience
 • Covid-19 vaccine

Clean criminal record, ID archived

Verified education and certificates

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (magister)

you will get access to the full detail of the verification

More...

About me

Volám sa Daria a mám ukončenú strednú zdravotnícku školu a sociálnu prácu na vysokej škole. Pracujem na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na odd. sociálnoprávbej ochrany detí a sociálnej kurately ako sociálny kurátor. Skúsenosti mám so starostlivosťou o deti vo veku 4-5 ročné a o seniorov.

Availability

Stredy až piatky


Current calendar is not availaible

General Experience

infants

no experience

toddlers

no experience

preschoolers

1 year

schoolers

no experience

teens

no experience

Skills and Hobbies

Drawing, painting

Languages

Čeština and Slovak

Where babysit

Primary city: Karlova Ves