image

5,50€/hour

 • She has already been contacted by 15 parents
 • Booked repeatedly
 • Activity about 9 hours ago
 • Response time: 30 minutes
 •  Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza
 •  Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Liečebná pedagogika
 •  prefers sitting: 20 - 40 hours/week
 •  I babysit at parents' place
 •  she can babysit 3 kids
 •   Birthday parties and other
 •   Travel for Vacations
 •   Overnights
 •   Groups of kids
Languages

Laura K.

 • (1)
 • 21 years
 • 4 years experience
 • Covid-19 vaccine

Verified e-mail and phone number

Verified address

you will get access to the full detail of the verification

Reviews

Cyndia M.09/05/2022Babysitting - via this platform

Laura looked after my 3 year old daughter. She was very kind and attentive and managed to entertain my daughter and keep her focused. I would definitely recommend her.


About me

Ahoj, volám sa Laura, na strednú školu som chodila na gymnázium. Momentálne končím bakalársky ročník v odbore liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Neoddeliteľnou súčasťou môjho života je umenie, dôkazom čoho je divadlo, ktorému sa venujem vo svojom voľnom čase a taktiež vytvárný či tanečný odbor, ktoré som navštevovala niekoľko rokov. Avšak dôležitú časť môjho života tvorí čas strávený s deťmi. Začalo to vypomáhaním na tréningoch gymnastiky, pokračovalo letnými tábormi, ďalej strážením detí v rámci rodinných kruhov a brigádou v MŠ, kde som pracovala s deťmi vo veku 2-6 rokov. Práve pre môj pozitívny vzťah k deťom som sa rozhodla pre štúdium liečebnej pedagogiky. Tento odbor ma naučil úcte k deťom a ku ich citlivému vnímaniu sveta, priviedol ma k rovnocennému prístupu a rešpektovaniu ich vývojových potrieb. Taktiež mi dal základy pre prácu s ľuďmi so špecifickými potrebami, prostredníctvom dramatoterapie, terapie hrou, arteterapie a iných expresívnych terapii.
Rada využijem akúkoľvek príležitosť stráviť svoj čas s Vašou malou hrdinkou/ Vašim malým hrdinom.

Availability

prednostne môžem v pondelok až piatok ale v prípade potreby sa ľahko prispôsobím aj cez víkend


Current calendar is not availaible

General Experience

infants

3 years

toddlers

3 years

preschoolers

4 years

schoolers

3 years

teens

3 years

Special Experience

Autism Spectrum Disorder and Hyperactivity

Skills and Hobbies

Drawing, painting and Dance/physical activity

Divadlo

Languages

Czech and Slovak

Maturita z anglického jazyka, úroveň B2.

Certification

Základný kurz pre vedúcich detských spoločenstiev

Where babysit

Primary city: Karlova VesWhere am I available too?: Prievidza