Kurz prvej pomoci deťom

"Sú hlídačky pripravené na krízové situácie? Ako si s nimi poradia? "


Pre hlídačky: informácie o voľných termínoch na kurzoch prvej pomoci nájdeš vo svojom profile.
  1. Kurz první pomoci
  2. Kurz první pomoci
  3. Kurz první pomoci
  4. Kurz první pomoci
  5. Kurz první pomoci
  6. Kurz první pomoci

Priali by sme si, aby čas strávený s deťmi bol pre obe strany vždy radostný. Bohužiaľ vieme, že to tak nemusí vždy byť a môže dôjsť k úrazu. Preto sme sa rozhodli spojiť s Českým červeným krížom a ponúknuť hlídačkám možnosť preškoliť sa na kurze prvej pomoci zameranej priamo na deti.

Čo sa hlídačky všetko naučili?

  • poznajú prvú pomoc a vedia ju aplikovať na deti od novorodencov po školský vek
  • vedia, akým spôsobom privolať záchrannú službu, ako postupovať v prípade úrazu hlavy alebo otravy u dieťaťa
  • vie pomôcť pri popáleninách, zlomeninách alebo odreninách

Ako bol kurz koncipovaný?

Kurz bol postavený primárne na praktických zručnostiach. Hlídačky si vyskúšali, ako pomôcť pri bezvedomí, resuscitovať (na figuríne bábätka i väčšieho dieťaťa), ako postupovať pri dusení alebo zastavení krvácania. Videli fotky a videá z oblastí, kde došlo k úrazu, a vedia, ako je v takých chvíľach treba reagovať.

Chcete sa tiež niečo priučiť z prvej pomoci?

Prejdite si našu príručku prvej pomoci, ktorú Hlídačky.sk vydali spoločne s Českým červeným krížom OS Praha 1.Dôvera a bezpečnosť » Kurz prvej pomoci deťom