image

4,00 €/hod

 • Aktívna pred 8 dňami
 •  SOŠ DSA Trebišov, sociálno-výchovný pracovník
 •  Prešovská univerzita v Prešove, odbor sociálna práca
 •  Robenie spoločnosti, rozprávanie sa, hranie hier atď.
 •  Alzheimer
 •  Demencia
 •  Problémy s mobilitou
 •  Pomoc s hygienou
 •  Príprava jedla
 •  Odprevadenie k lekárovi
 •  Fyzioterapia, arteterapia
Jazyky

O mne

Počas štúdia na strednej škole v odbore sociálno-výchovný pracovník a taktiež počas vysokoškolského štúdia v odbore etika-sociálna práca a odbore sociálna práca som realizovala odbornú prax v rôznych zariadeniach pre seniorov, kde som nadobudla veľa skúseností s prácou so seniormi a veľmi ma to bavilo, veľmi rada by som sa venovala práci so seniormi aj ďalej.

Kedy má čas

Môžem celý týždeň


Nemá aktuálny kalendár

Jazyky

Čeština a Slovenčina

Anglický jazyk B2

Kde stráži:

Kde som najčastejšie: Sačurov, Prešovský kraj