Nejkrásnější řecké báje a pověsti

"Neexistuje univerzální lidský život, naplněný pouze sluncem a jasem, protože kde je slunce, jsou i stíny, a kde jsou stíny, jsou i temná zákoutí."

Po viac než desiatich rokoch sa na knižné stránky vracajú starodávne báje, ktoré však z ľudskej pamäti nevymizli po tisícročia. Reč je o Nejkrásnějších řeckých bájí a pověstí od Jaromíra Slušného, ktoré naposledy vyšli v ucelenej zbierke v roku 2008. Dnes hlásia svoj veľký návrat vo výbere obsahujúcom tie najznámejšie príbehy z počiatku ľudskej kultúry, vzdelanosti, dokonca z čias zrodenia sveta samotného. Do sveta dneška vchádza zbierka starodávnych mýtov s múdrosťou našich predkov a s klasickými ilustráciami v antickom duchu, ktoré pripomínajúcimi výjavy zo starodávnych váz a misiek. Ich autorom je ilustrátor Daniel Poharyskyi.
 
02
 
Zbierka podáva tie najznámejšie príbehy Antiky prerozprávané pre moderného človeka. Ich spracovanie je hladko čitateľné, s nádychom poeticky aj s úctou k dávnym dobám. Mýty sú radené chronologicky; od počiatku sveta vyvstávajúceho z prázdnoty a Chaosu, kde nebolo nič, ani zem, ani svetlo, dokonca ani bohovia. Rozprávanie pokračuje legendami o vzdore Gigantov a o plnení úloh nebojácneho Héraka, až po slávnú Trojskú vojnu vedenú pre lásku najkrajšej ženy sveta. Nechýba povesť o Syzifovom nešťastnom údele ani príbeh chytrého Daildala a jeho syna Ikara.

"Vrátil se Daidalos od krále smutný, ale ne poražený. Promyslel celou věc a našel východisko: když nemůže z ostrova po souši ani po vodě, může ho opustit jedině vzduchem. Začal studovat let ptáků, stavbu jejich křídel, až objevil tajemství letu. Sbíral různá ptačí pera. Větší jemnou nití sešil k sobě, menší přilepil pomocí vosku."

Moderne spracovaný výber z gréckej mytológie je určený starším súrodencom od 10 rokov, ktorí zvládnu prečítať i náročnejší text. Odmenou za snahu im budú príbehy bohaté na dávne príšery, kúzla a všetečných bohov. Dozvedia sa o nešťastných osudoch, ktoré inšpirovali Sofokla k napísaniu drám o kráľovi Oidipovi alebo Antigone, alebo Ovídia pri písaní Metamorfóz. Vďaka pútavým príbehom získajú výborný základ pre ďalšie štúdium európskych dejín, literatúry či umenia. Zbierku podobných rozmerov a kvalít nedostať ani v oddeleniach kníhkupectiev pre náročných čitateľov, preto ju určite ocenia aj dospelí.

"Nejdřív letěli na sever, ale před ostrovem Paros odbočili na severovýchod směrem k ostrovu Samos. Když minuli ostrovy Lebynthos, Kalymnos a Patmos, stala se tragédie, které se Daidalos nejvíce obával. Ikaros, nadšený tím, jak vše probíhá bez nejmenších potíží, přestal letět otci v zádech. Začal stoupat vzhůru k nebeskému vozu a zdálo se mu, že je všemocný. Daidalos, který letěl první, neviděl, co se mu za zády děje."

Kniha Nejkrásnější řecké báje a pověsti, ktorú napísal Jaromír Slušný a ilustroval Daniel Poharyskyi, vyšla v roku 2019 v nakladateľstve XYZ v Prahe v treťom vydaní.
 
Koupit si ji můžete například zde.